Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De organisatie omvat Brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), De Gezamenlijke Meldkamer Zeeland en de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers.

Wanneer er een groot ongeval of ramp in Zeeland plaatsvindt, komt Veiligheidsregio Zeeland in actie.