Raadsonderzoek Trekdijk gaat naar uitvoeringsfase

Onderzoeksbureau Necker startte in de week van 3 juni met de uitvoering van het raadsonderzoek Trekdijk. Onderdeel van dit onderzoek zijn interviews met vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn geweest bij het proces rondom de ruimtelijke invulling en de bestemmingsplanwijziging. Zij ontvangen hier binnenkort een uitnodiging voor.

De gemeenteraad van Middelburg besloot op 5 juli 2023 om een raadsonderzoek uit te voeren naar het gevoerde bestuur rondom het dossier Trekdijk. De directe aanleiding voor het onderzoek was de beslissing van de Raad van State op 5 april 2023 om het bestemmingsplan voor het gebied Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland te vernietigen. De gemeenteraad van Middelburg stelde in 2021 dit bestemmingsplan vast waarmee de functie werd gewijzigd in die van een bedrijventerrein. Daar ging een langlopend proces aan vooraf.

Met het raadsonderzoek wil de gemeenteraad inzicht krijgen in hoe het proces rondom de ruimtelijke invulling van de Trekdijk is verlopen en waarom het uiteindelijk resulteerde in de vernietiging van het raadsbesluit door de Raad van State. Daarnaast wil de raad lessen leren van dit proces om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

De centrale vraag waarop dit raadsonderzoek een antwoord gaat geven, is: welke feiten en omstandigheden hebben ertoe geleid dat de Raad van State het bestemmingsplan Trekdijk heeft vernietigd en welke lessen zijn hieruit te trekken voor toekomstige gebiedsontwikkelingen?

Uitvoering van het onderzoek

De gemeenteraad van Middelburg heeft uit zijn midden een onderzoekscommissie ingesteld om dit onderzoek te begeleiden. De commissie heeft vervolgens een plan van aanpak opgesteld en een bureau geselecteerd voor de uitvoering. Onderzoeksbureau Necker heeft dit voorjaar de opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren.

Necker doet dit onderzoek als onafhankelijk onderzoeksbureau. Vanaf deze week benaderen zij vertegenwoordigers van organisaties die betrokken waren bij het proces voor een interview.

Het onderzoek kent een vertrouwelijk karakter. Dat betekent dat de gemeenteraad, de onderzoekscommissie en de onderzoekers van Necker niet communiceren en niets publiceren over de inhoud van het onderzoek tot de publicatie van het eindrapport.