Prijsvraagvergunning

Wilt u een prijsvraag organiseren? Dan moet u in sommige gevallen een prijsvraagvergunning aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden prijsvraagvergunning

 1. Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren;
 2. Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto;
 3. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe;
 4. Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300 is geen vergunning nodig;
 5. U moet vergunning aanvragen bij de gemeente als de hoofdprijs maximaal € 4.500 bedraagt. Als de hoofdprijs hoger is, moet u een vergunning aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zowel het ministerie als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Als u een prijsvraag organiseert waarvoor u een vergunning nodig heeft, houd u er dan rekening mee dat u ook een vergunning nodig heeft voor:

 • het bevorderen van de deelname aan een prijsvraag;
 • het in voorraad hebben van stukken die bedoeld zijn om deelname te bevorderen.

Aanvraag prijsvraagvergunning

U kunt een aanvraag schriftelijk bij de gemeente indienen. In uw verzoek moet u melden:

 1. De opzet van de prijsvraag;
 2. De periode waarin de prijsvraag plaatsvindt;
 3. Het totaalbedrag aan prijzengeld.

Bingo

 1. Kleine kansspelen als bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minstens drie jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedragen dan € 400 en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550;
 2. De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk twee weken van tevoren aanmelden bij de gemeente;
 3. De gemeente kan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen.