Gaat u een legitimatiebewijs aanvragen? Dan moet u altijd een goedgelijkende pasfoto overhandigen die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag.

Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. Als uw foto's niet aan deze eisen voldoen, worden ze aan het loket van de gemeente afgewezen. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl. Daar vindt u ook de eisen voor digitale foto's, schoolfoto's, of die van uw kind of baby.

Het is niet mogelijk op het stadskantoor een pasfoto te maken.