Bedrijven die binnen het gebied van het betaald parkeren zijn gevestigd, kunnen een parkeervergunning kopen.

Afspraak maken parkeervergunning bedrijven (link naar externe website)

Voorwaarden

De gemeente verstrekt per belastingobject maximaal twee vergunningen, geldig voor het parkeren op parkeerplaatsen in de tariefzone 2.

Het kenteken moet staan op naam van:

  • het bedrijf dan wel;
  • de directeur zoals vermeld in het uittreksel van de kamer van koophandel dan wel;
  • de bedrijfsleider, blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf.

Als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (bedrijf), de directeur of bedrijfsleider staat omdat er sprake is van een huur- of leasevoertuig, dan moet een werkgeversverklaring worden overlegd.

Kosten

De kosten zijn in 2022 € 279,60 per jaar voor de eerste vergunning (€ 23,30 per maand).

Het tarief voor de tweede vergunning is € 558,00 per jaar (€ 46,20 per maand).

Aanvraag

U kunt de bedrijvenvergunning aanvragen aan de balie van het stadskantoor.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.