Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld geluidsoverlast van een café of stankoverlast van een fabriek? Neem contact op met de gemeente.

Eerst zelf contact opnemen

Als u weet waar de overlast vandaan komt, is het in de regel aan te bevelen om eerst zelf contact op te nemen met het bedrijf. Bij direct contact is de bereidwilligheid van bedrijven om iets aan de overlast te doen vaak groter. Als de overlast blijft bestaan of als niet duidelijk is waar de overlast vandaan komt, neem dan contact op met de gemeente.

Indienen klacht

Bij een niet spoedeisende klacht kunt u binnen kantoortijden bellen met de gemeente via telefoonnummer 0118 67 50 00.

Bij spoed belt u naar de milieuklachtenlijn via 0118 41 23 23.

Onderzoek naar en behandeling van klacht

Klachten over stank, geluid, waterverontreiniging of bodemverontreiniging worden onderzocht. Als de bron is gevonden en de klacht blijkt gegrond, bekijkt de gemeente met het bedrijf hoe de overlast kan worden voorkomen. Als de gemeente uw klacht niet kan oplossen, dan wordt u naar de juiste dienst of instelling doorverwezen.

Milieuvergunning of Activiteitenbesluit

Bedrijven hebben een milieuvergunning of vallen onder het zogenaamde Activiteitenbesluit. Hierin staan voorschriften waaraan het bedrijf moet voldoen. Het komt voor dat overlast ervaren wordt, maar dat het bedrijf toch voldoet aan de voorschriften.