Kijk voor oplaadpunten voor auto’s op oplaadpunten.nl.

Voor fietsen en scootmobielen vindt u oplaadpunten bij:

  • Bowling en Partycentrum de Kruitmolen
  • Damplein
  • Abdijplein bij Zeeuws Museum

Parkeren bij een openbaar laadpunt

U mag alleen bij een oplaadpunt parkeren als uw auto oplaadt. Uw auto moet met een kabel aan de laadpaal zitten. Ook bij opladen gelden de regels voor betaald parkeren en de parkeerschijf.

Openbaar laadpunt aanvragen

De gemeente heeft geen budget om openbare oplaadpalen te plaatsen, maar verleent wel medewerking.

Eerst gaat u na of u op eigen terrein kunt opladen. Kan dat niet? Dan gaat u na of u bij de bestaande openbare oplaadpunten kunt opladen. Kan ook dat niet? Dan kunt u een openbaar oplaadpunt aanvragen. U vraagt een oplaadpaal aan via openbaarladen.nl/middelburg. Een oplaadpaal moet voldoen aan de beleidsregels.

We werken samen met het bedrijf Allego. Voor een aanvraag of vragen over een lopende aanvraag belt u met Allego via (088) 750 03 00.

Het duurt ongeveer 9 maanden voordat een laadpaal is geplaatst en werkt. We proberen dit te versnellen.

Vragen over laadpunten

Bel voor vragen over laadpunten met de heer Rob Kösters, telefoon (0118) 67 53 18.

Wilt u een vergunning aanvragen voor een oplaadkabel en kabelmat tussen woning en parkeerplaats? Bel dan met de heer Peter Maas via (0118) 67 53 05.