Middelburg gaat voor duurzaam autorijden en plaatst in samenwerking met het bedrijfsleven elektrische oplaadpunten.

Elektrisch rijden is een vorm van vervoer die op dit moment geldt als een van de meest milieuvriendelijke. Middelburg verwacht dat elektrisch vervoer op termijn een flinke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Ook het verkeerslawaai zal op den duur sterk teruggedrongen worden, omdat elektrisch rijden stiller is. Ook bij het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen kan elektrisch vervoer in de toekomst een belangrijke rol spelen.

Waar vindt u de elektrische oplaadpunten in Middelburg?

Er zijn door heel Nederland oplaadplekken. Op oplaadpunten.nl ziet u waar de oplaadplekken voor elektrische auto’s zijn in Middelburg en daarbuiten.

De elektrische oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobielen treft u hier aan:

  • Bowling en Partycentrum de Kruitmolen
  • Damplein
  • Abdijplein bij Zeeuws Museum

Voorwaarden

Gemeente Middelburg stelt zich bij het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s faciliterend op. De gemeente heeft geen budget beschikbaar om oplaadpalen te plaatsen, maar verleent wel medewerking.

Volgens de eerste mogelijkheid van de ‘ladder van laden’ moet eerst nagegaan worden of opladen op eigen terrein mogelijk is. De “ladder van laden” vindt u terug in de beslisboom aanvraag oplaadpunten elektrische voertuigen.

De tweede mogelijkheid is om gebruik te maken van de bestaande openbare oplaadpunten.

De gemeente heeft hiertoe beleidsregels opgesteld. In deze beleidsregels staat meer informatie over de criteria voor het in aanmerking komen van de plaatsing van een laadpaal en onder welke condities deze laadpaal geplaatst wordt. De gemeente kijkt onder meer naar:

  • Mogelijke clustering van oplaadpunten;
  • Vindbaarheid (makkelijk bereikbaar);
  • Zichtbaarheid;
  • Parkeerdruk;
  •  Doorgang voor ander verkeer en belemmeringen door ander straatmeubilair en (openbaar) groen;
  •  Uiterlijk;
  •  Beheer en aansprakelijkheid.

Voorwaarden bij een openbaar laadpunt

Er zijn bij de meeste oplaadpunten twee aansluitpunten en aan weerszijden parkeervakken. Bezitters van elektrische auto’s mogen op die plek hun voertuig alleen parkeren als de auto aan het laden is. Uw auto moet dan met een kabel verbonden zijn aan de laadpaal. In alle gevallen geldt dat ook tijdens het opladen van de elektrische auto de regels voor betaald parkeren en/of voor de parkeerschijfzone van toepassing zijn.

Aanvraag

Wilt u een oplaadpaal aanvragen? Dat kan via openbaarladen.nl/middelburg. Hier vindt u een invulformulier voor het aanvragen van een laadpaal. De gemeente Middelburg werkt samen met de laadpaalexploitant Allego. Voor een aanvraag of informatie over stand van zaken van een lopende aanvraag naar een laadpaal kunt u terecht bij Allego, telefoonnummer (088) 750 03 00. Houdt u rekening met een doorlooptijd van ongeveer 9 maanden voordat de laadpaal daadwerkelijk geplaatst en operationeel is. De gemeente probeert dit proces te versnellen.

Voor eventuele andere informatie over elektrische oplaadpunten kunt u contact opnemen met de heer Rob Kösters, telefoon (0118) 67 53 18.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het leggen/hebben van een oplaadkabel en kabelmat tussen woning en parkeerplaats kunt u contact opnemen met Peter Maas, telefoon (0118) 67 53 05.