Oplaadpunten elektrisch vervoer

Middelburg gaat voor duurzaam autorijden en plaatst in samenwerking met het bedrijfsleven elektrische oplaadpunten.

Kijk voor oplaadpunten voor auto’s op oplaadpunten.nl.

Voor fietsen en scootmobielen vindt u oplaadpunten bij:

  • Bowling en Partycentrum de Kruitmolen
  • Damplein
  • Abdijplein bij Zeeuws Museum

Parkeren bij een openbaar laadpunt

U mag alleen bij een oplaadpunt parkeren als uw auto oplaadt. Uw auto moet met een kabel aan de laadpaal zitten. Ook bij opladen gelden de regels voor betaald parkeren en de parkeerschijf.

Openbaar laadpunt aanvragen

Eerst gaat u na of u op eigen terrein kunt opladen. Kan dat niet? Dan gaat u na of u bij de bestaande openbare oplaadpunten kunt opladen. Kan ook dat niet? Dan kunt u een openbaar oplaadpunt aanvragen.

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een laadpaal op AgriSnellaad.

Een oplaadpaal moet voldoen aan de beleidsregels.

Toelichting aanvraag laadpunt

  1. Beleidsregels: De genoemde artikelen verwijzen naar de Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Middelburg.
  2. Gemeente faciliteert: De gemeente investeert niet, maar faciliteert.
  3. Parkeren op eigen terrein: De gemeente verleent geen medewerking aan het realiseren van de gevraagde oplaadinfrastructuur wanneer potentiële gebruikers mogelijkheden hebben om hun elektrische voertuig(en) op eigen terrein te (laten) parkeren en op te laden of als het bestemmingsplan parkeren op eigen terrein toestaat.
  4. Opladen vanuit eigen woning of bedrijf: Het opladen vanuit de eigen woning met een snoer over het trottoir mag alleen als hiervoor vergunning is verleend (art. 2:4).
  5. Verlengd private oplaadpunten: Het plaatsen van private palen in het openbaar gebied met voeding vanuit de eigen woning (de zogenoemde verlengd private oplaadpunten) is niet toegestaan (art. 3:19).
  6. Loopafstand: Bij toetsing aan bestaande oplaadlocaties wordt gerekend met een loopafstand van 150 m (art. 3:5 sub d en e). Als de aanbieder van laadpalen en/of de gemeente binnen die afstand geen geschikte locatie voor een nieuw laadpunt kunnen vinden, kan de gemeente besluiten de aanvraag af te wijzen of een laadpunt op grotere afstand te plaatsen.
  7. Vergunning laadpaal en verkeersbesluit laadplaats: Een openbare laadpaal vraagt u aan bij een aanbieder van laadpalen (art. 3:2). De aanbieder vraagt dan de gemeente om een vergunning te verlenen voor een laadpaal, en om een verkeersbesluit te nemen om één of meer parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen (art. 2:2).

Vragen over laadpunten

Neem voor vragen over laadpunten contact op met de gemeente via tel. 0118 67 50 00.