Het onkruid wordt met verschillende methoden bestreden. De onkruidborstel, warm water en de brander worden ingezet om te komen tot een aanvaardbaar netheidsbeeld van de openbare ruimte.

Schone verhardingen biedt minder mogelijkheid voor onkruidgroei. Dat komt ten goede aan het veranderde beleid van chemisch naar niet-chemisch beheer. Gemeente Middelburg volgt hierin het landelijke beleid.

Voor particulieren gelden minder strenge eisen dan voor de gemeente. Niettemin vragen we ook op particulier terrein chemische middelen achterwege te laten. Grondig vegen en gebruikmaken van de onkruidborstel is een goed en duurzaam alternatief.

Vindt u dat de gemeente tekortschiet bij het beheer van de openbare ruimte? Meld dit dan via het formulier melding openbare ruimte.