Essenvelt is een nieuw te realiseren woonwijk in Middelburg. De nieuwbouwwijk is in het kader van Europees samenwerkingsproject SCAPE ontworpen volgens de principes van het Landscape Led Design (LLD). Respect voor het landschap staat daarbij centraal; het landschap dient als een waardevol fundament voor de samenleving van morgen. In de wijk moeten stad en natuur elkaar ‘ontmoeten’ en duurzaamheid centraal staan.

De wijk wordt onze meest klimaatbestendige wijk, met ‘natuurinclusie’ als speerpunt. Zowel de openbare ruimte als de woningen worden ingericht op de gevolgen van klimaatverandering, waarin warmterecords worden verbroken en extreme regenval vaker voorkomt.

Duurzaam bouwen

Een voorbeeld van een duurzame oplossing is het stimuleren van ‘circulair bouwen’, met materialen die later hergebruikt kunnen worden. Een ander concreet voorbeeld is de afwatering, die in Essenvelt een belangrijke rol speelt. Het regenwater, een ‘schone afvalwaterstroom’, wordt in Essenvelt boven de grond afgevoerd en stroomt over de weg naar oppervlaktewater, of zakt in de bodem. Dat is beter voor het milieu én voor de werking van de waterzuivering dan wanneer het water rechtstreeks in het vuilwaterriool belandt. Ook wordt de gehele wijk gasvrij en vrijwel energieneutraal.

Deskundigen zijn nodig

Om een nieuwbouwwijk met zo’n ambitieus streven als Essenvelt te realiseren, zijn er heel wat interne en externe partijen betrokken. Bij het ontwerp en de aanleg zijn interne deskundigen van gemeente Middelburg nodig, zoals archeologen, juridisch adviseurs, stedenbouwkundigen, planeconomen en communicatiemedewerkers. Externe betrokkenen zijn bijvoorbeeld civieltechnisch adviseurs, geohydrologen, landschapsarchitecten, en projectontwikkelaars.

Samenwerking

Het realiseren van project ‘Essenvelt’ is een ultiem voorbeeld van ‘multidisciplinair samenwerken’; onze collega’s werken deels zelfstandig én veelvuldig samen. Met project Essenvelt slaan we bruggen tussen verschillenden afdelingen, externe partijen en andere belanghebbenden. Sámen bouwen we aan een ‘future proof’ Middelburg.