Heeft u vragen over het milieu? Of heeft u klachten over lokale bedrijven of projecten als het gaat om milieu? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

U kunt denken aan meldingen of klachten over:

  • geluidsoverlast;
  • stank;
  • bodemvervuiling;
  • watervervuiling;
  • luchtvervuiling;
  • vuil op straat en omgeving;
  • gestort vuil in natuurgebieden.

Voor algemene vragen en meldingen kunt u tijdens kantooruren het algemene nummer bellen 0118 67 50 00.

Buiten kantooruren kunt u voor spoedeisende klachten bellen met 0118 41 23 23.

Ook kunt u uw melding digitaal doen via het formulier melding openbare ruimte.

Het is van belang dat u nauwkeurig doorgeeft wat het probleem is en waar zich het probleem voordoet. Op deze wijze kan de gemeente snel en adequaat handelen.

Geen spoedeisende klachten of vragen over milieuaspecten bij bedrijven of projecten kunt u ook melden via: info@middelburg.nl.