Door een ernstige psychiatrische aandoening kan iemand een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Weigert deze persoon hulp? Dan kan verplichte zorg nodig zijn.

Zowel jeugdigen als volwassenen kunnen verplichte zorg krijgen en alleen als het echt niet anders kan.

Wilt u een melding doen? Doe dit dan via de website van Veiligheidshuis Zeeland(externe link).

Bespreek uw zorgen

U kunt uw zorgen altijd bespreken met een professional in uw eigen gemeente. Dat kan de huisarts zijn, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Ook zijn er organisaties die kunnen helpen, zoals het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon.

Maakt u zich zorgen over iemand die een gevaar is voor zichzelf of anderen? En is er (mogelijk) sprake van dementie of een verstandelijke handicap? Lees dan meer op www.dwangindezorg.nl/wzd(externe link) en de informatiepagina Onvrijwillige zorg(externe link). Ook dan kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in uw eigen gemeente. Dat kan de huisarts zijn, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Of neem contact op met het Meldpunt Zorgwekkend gedrag Zeeland.

Meldpunt Zorgwekkend gedrag Zeeland

Gedraagt de buurman zich heel anders dan normaal? Bent u bezorgd over het verwarde gedrag van uw moeder? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland.

Bel 0800-1205 of ga naar meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl(externe link).

Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en werkt voor de 13 Zeeuwse gemeenten.

In welk soort situaties kunt u het meldpunt benaderen?

In situaties dat iemand door zijn gedrag:

 • niet goed voor zichzelf kan zorgen
 • overlast veroorzaakt voor anderen
 • verward overkomt

…en u zich afvraagt

 • of hij al hulp krijgt
 • of hij nog andere hulp kan krijgen dan hij al krijgt
 • of u zelf iets kunt doen
 • of hij gedwongen hulp zou moeten krijgen

Wat doet het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland?

 • De aard en ernst van de situatie inschatten    
 • Informatie combineren die al aanwezig is over de betrokkene
 • Contact leggen met relevante partners
 • Doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstantie
 • Onderzoeken of verplichte zorg kan worden aangevraagd of andere zorg nodig is.

Welke kennis en expertise is er aanwezig bij het meldpunt?

 • Netwerkkracht vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis
 • Kennis van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet verplichte GGZ
 • Kennis van de sociale kaart van Zeeland
 • Kennis van het landschap van de GGZ
 • Ervaring op het vlak van pedagogiek, verpleegkunde en GGZ verslavingszorg

Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0800-1205. Of ga naar meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl(externe link).