In de Wet Goed Verhuurderschap staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

De regels voor verhuurders

Op grond van de Wet goed Verhuurderschap is de verhuurder wettelijk verantwoordelijk voor:

 • Een heldere en transparante selectieprocedure.
 • Objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woonruimte of verblijfsruimte.
 • Duidelijke uitleg aan de afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder.
 • Een werkwijze waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet discrimineren.
 • Altijd voorkomen van intimidatie van de huurder. Zowel bij het selectieproces als tijdens het huren van een woning.
 • De huurovereenkomst schriftelijk is vastgelegd. Dat is verplicht voor alle nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 juli 2023. Voor huurovereenkomsten van voor die datum is de verhuurder verplicht de huurder uiterlijk 1 juli 2024 het huurcontract schriftelijk te sturen.
 • Als er rechten en plichten van een huurder zijn die niet in de huurovereenkomst staan, moet de verhuurder die apart schriftelijk geven. De verhuurder moet ook schriftelijk de contactgegevens geven van de beheerder van de woning, en de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente.
 • De servicekosten worden bij het aangaan van de huurovereenkomst uitgelegd. Daarna worden de servicekosten jaarlijks gespecificeerd en met de huurder gedeeld. Meer informatie hierover vindt u bij het Juridisch Loket.
 • Uw verhuurder mag geen servicekosten in rekening brengen die onredelijk hoog zijn in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • De borg is maximaal  2 keer de huurprijs en staat in het huurcontract. De borg moet 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst terug worden gegeven.

Lees de nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars of bekijk een video over wat de Wet Goed Verhuurderschap voor huurders  in verschillende talen.

Problemen die u bij de gemeente kunt melden

Bij het meldpunt problemen met verhuurders kunnen particuliere huurders van de gemeente terecht voor de volgende onderwerpen:

 • U vermoedt dat u door een verhuurder steeds opnieuw wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Zie brochure Discriminatie op de woningmarkt van de Rijksoverheid. Omdat dit privaat rechtelijk geregeld wordt sturen wij dit rechtstreeks door naar Discriminatie.nl Zeeland.
 • U wordt geïntimideerd door uw verhuurder. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 • Uw verhuurder de huurovereenkomst niet schriftelijk vast wil leggen.
 • Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op:
  • uw rechten en plichten
  • duidelijke afspraken over een eventuele borg
  • de regels over de servicekosten
  • de contactgegevens van de beheerder
  • op de contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders
 • Uw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg. Uw verhuurder betaalt de borg niet binnen 2 weken nadat u uit de woning bent vertrokken terug. U kunt daarnaast hulp en advies vragen bij uw problemen met uw verhuurder bij het Juridisch Loket Middelburg.
 • Uw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag. Bijvoorbeeld bemiddelingskosten. U kunt als huurder het  betaalde bedrag terugvorderen. Daar kan Stichting Samen Recht Vinden en het Juridisch Loket u bij helpen. De gemeente kan de verhuurder een boete opleggen.
 • Uw verhuurder geeft geen specificatie van de servicekosten. Dat moet een verhuurder doen voordat u het huurcontract tekent. Uw verhuurder moet ook een jaarlijkse afrekening geven van de servicekosten.
 • De servicekosten moeten redelijk zijn en in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als u denkt dat de servicekosten te hoog zijn kunt u dit melden en kan de gemeente voor u nakijken of de kosten redelijk zijn. Meer informatie over servicekosten vindt u ook bij het Juridisch Loket.

Hulp en advies Stichting Samen Recht Vinden en het Juridisch Loket

Naast het melden van deze problemen bij de gemeente, kunt u hulp en advies opvragen bij Stichting Samen Recht Vinden en het Juridisch Loket. Zij kunnen u helpen bij contacten met de verhuurder, als u geld terug wilt van de verhuurder en als u naar de huurcommissie wilt of moet.

Melden

Als verhuurders zich niet aan de regels houden dan kunt u een melding bij ons doen zodat we kunnen handhaven en de verhuurder bijvoorbeeld een boete geven. Uw melding wordt in eerste instantie doorgestuurd naar Stichting Samen Recht Vinden. Zij nemen uw melding in behandeling en helpt u waar mogelijk. Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met de stichting. U kunt daarnaast hulp en advies vragen bij uw problemen met uw verhuurder bij het Juridisch Loket. Voor meer informatie over uw huurvraag kunt u ook kijken op de website van het Juridisch Loket. Mogelijk wordt uw vraag hier beantwoord.

Meld problemen met uw verhuurder

Wilt u graag hulp bij het invullen van uw formulier? Dan kunt u contact opnemen met Maatschappelijk Werk Walcheren of het stadskantoor van de gemeente Middelburg.

Hulp en advies woningcorporatie

Heeft u problemen met uw verhuurder en is uw verhuurder een woningcorporatie dan kunt u in eerste instantie uw klacht melden bij hun klachtenafdeling:

Komt u er niet uit met Woongoed of Woningbouwvereniging Arnemuiden dan kunt u contact opnemen met de regionale klachtencommissie Zuid West.

Komt u er niet uit met Woonzorg Nederland dan kunt u contact opnemen met Klachtencommissie | Woonzorg Nederland.

Controleer uw recht als huurder

Hier moet u op letten als je een woning huurt.

 • Het huurcontract moet schriftelijk zijn vastgelegd. Ook andere rechten en plichten die u afspreekt met de verhuurder moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Wil of doet een verhuurder dat niet dan is de verhuurder in overtreding. U kunt dat melden bij Stichting Samen Recht Vinden en bij de gemeente.
 • De verhuurder mag niet meer dan 2 maanden huur als borg vragen. Als u de huur opzegt, moet de borg binnen 2 weken zijn terug gestort.
 • Als een verhuurder alleen cash betalingen wil dan mag dat. U kunt dan in elk geval vragen om een betalingsbewijs. Als de verhuurder dat niet wil geven kan het zijn dat er iets niet in de haak is.
 • Als u een woning deelt met iemand die de hoofdhuurder is heeft u alleen rechten als u getrouwd bent met de hoofdhuurder of een geregistreerd partnerschap hebt.
 • Als de huur wordt opgezegd door de verhuurder en u bent het er niet mee eens vraag dan altijd eerst gratis hulp en advies bij Stichting Samen Recht Vinden en het Juridisch Loket Middelburg.
 • Meld gebreken aan uw woning meteen bij de verhuurder. Denk daarbij ook aan isolatie. Als uw verhuurder niet in actie komt kunt u gratis hulp en advies krijgen bij Stichting Samen Recht Vinden en het Juridisch Loket Middelburg.
 • Heeft u contact met een verhuurder over de huur van een woning? Let dan goed op dat het ook echt een verhuurder is. Laat u niet oplichten. Als u de woning nog niet hebt gezien betaal dan nog niks.
 • Heeft u online een woning gevonden? Dan hoeft u geen bemiddelingskosten te betalen. Heeft u die toch betaald? Bij Stichting Samen Recht Vinden en het Juridisch Loket Middelburg kunt u hierover gratis advies en hulp ontvangen.
 • Als u een kamer wil huren vraag dan altijd of u zich kunt inschrijven.