Marktkooplieden met een standplaatsvergunning voor een markt in Middelburg kunnen een parkeervergunning marktkooplieden aanvragen.

Marktkoopliedenvergunning aanvragen (link naar externe website)

Voorwaarden marktkoopliedenvergunning

  • per standplaatshouder wordt ten hoogste één vergunning verleend;
  • op de vergunning wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de vergunning geldig is;
  • het kenteken dient op naam, adres en woonplaats van de aanvrager te staan;
  • indien het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, dient een werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig te worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager;
  • parkeren van voertuigen die stroomvoorziening nodig hebben is uitsluitend toegestaan op het Zusterplein, overige voertuigen uitsluitend op het Hof van Tange.

Kosten marktkoopliedenvergunning

De kosten voor een marktkoopliedenvergunning in 2023 bedragen € 8,75 per maand en € 105,00 per jaar.

Aanvraag marktkoopliedenvergunning

U kunt de marktkoopliedenvergunning direct online regelen, of aan de balie van het stadskantoor.

Direct online

Regel de marktkoopliedenvergunning online via het parkeerloket.

Bent u niet in bezit van e-herkenning, dan kunt u vragen om een eenmalige resetcode. Na activering logt u in met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Aan de balie

U kunt de marktkoopliedenvergunning  aan de publieksbalie van het stadskantoor regelen. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak telefonisch een afspraak, tel. 0118 67 50 00.

Digitale vergunning in plaats van papier

Nadat u de marktkoopliedenvergunning betaald heeft, is uw nieuwe en digitale vergunning meteen actief. U hoeft geen vignet meer in de auto te leggen. U ontvangt dus geen papieren vergunning meer om achter de voorruit van uw auto te plaatsen. Onze medewerkers controleren straks alle auto’s op kenteken.