In de zomer van 2022 bood Middelburg voor de derde keer een podium voor internationale kunstmanifestatie ‘Façade’, georganiseerd door Centrum Beeldende Kunst Zeeland (CBK) en in opdracht van Gemeente Middelburg.

Een aantal kunstenaars uit binnen- en buitenland, in 2022 waren dat er 14, creëerden een kunstwerk met een overkoepelend thema. Uit het thema ‘vrijwaring van vrees’ ontstonden verschillende ludieke kunstwerken, uiteenlopend van een strofe uit het Zeeuwse volkslied tot een reeks logeermatrassen in een oude bunker.

Als monumentale stad diende Middelburg niet alleen als decor, maar maakte ook integraal deel uit van de installaties: de kunst is verweven met de architectuur, geschiedenis en bevolking van de stad.

Voorbereiding

Voordat de kunstwerken op hun plek in de binnenstad staan, moet het een en ander geregeld worden. In de voorbereidingsfase maakt de gemeente onder andere afspraken over het thema, het doel en de financiën. Na het bepalen van deze uitgangspunten werken we met het CBK verder toe naar de uitvoeringsfase. Hierin worden praktische zaken afgestemd over bijvoorbeeld de locatie (voldoet deze aan de wensen en doelen van de kunstenaar? Moet er toestemming verleend worden om het terrein te gebruiken?). Per kunstwerk maken we samen met cluster Cultuur van afdeling Samenleving en afdeling Vergunningverlening een korte analyse om het College van B&W te informeren.

Samenwerking

Een project als Façade is een samenwerking tussen collega’s van andere afdelingen. Zoals bij het kunstobject rondom een bunker in het Molenwaterpark in Middelburg, die de gemeente beheert. De bunker is al jaren gesloten voor publiek maar dat is voor ons geen reden om direct ‘nee’ te zeggen: samen met de betrokken afdelingen onderzoeken we de voorwaarden die nodig zijn voor een ‘ja’. Collega’s hebben daarbij een adviserende rol, sommigen zijn faciliterend.

Duidelijke afspraken

Met het CBK maken we duidelijke afspraken over het gebruik van de bunker. Onze collega van Cultureel erfgoed (afdeling Leefomgeving) waakt ervoor dat het monument niet beschadigt. Vanuit de Wet Natuurbescherming houden we rekening met de huisvesting van vleermuizen. Daarnaast denken we na over het tegenhouden van vandalisme wanneer de bunker geopend is voor publiek. Ook over het gebied rondom de bunker maken we afspraken. Zoals bij het op- en afbouwen en tijdens de openingsperiode als bezoekers buiten de vaste paden lopen om de bunker te bezoeken. Onze collega’s van Groenbeheer, onderdeel van afdeling Stadsbeheer, denken mee over beschermen van het groen en het terugbrengen in oorspronkelijke staat na afloop van het evenement. Uiteindelijk dragen we dus allemaal ons steentje bij aan het mogelijk maken van Façade(externe link).

Het kunstwerk "the guest mattress" van Emmeline de Mooij in de bunker op het Molenwater. foto: CBK Zeeland/Anne Breel