Kent u iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? Dan kunt u die voordragen voor een Koninklijke onderscheiding (lintje).

Motivering

Wanneer een voorstel tot een koninklijke onderscheiding wordt gedaan, is de motivering het belangrijkste onderdeel van het voorstel. In de motivering moet worden aangegeven wat de verdiensten zijn van diegene die wordt voorgedragen en waarom deze bijzonder zijn. De motivering moet een opsomming bevatten van de verschillende soorten activiteiten van de betrokkene, alsmede de periode waarin deze activiteiten plaats vonden (in jaartallen). Deze activiteiten dienen zo uitgebreid mogelijk te worden beschreven.

Advies inwinnen voor indienen voorstel

Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De gemeente kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.

Procedure voorstel Koninklijke onderscheiding

  • U pleegt vooraf overleg met de burgemeester of de kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel;
  • De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning;
  • Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden;
  • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding;
  • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.

Lintjesregen

Wilt u dat uw vriend, kennis of familielid tijdens de 'lintjesregen' (de laatste werkdag voor Koningsdag) in het zonnetje wordt gezet? Dan moet uw voorstel uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan Koningsdag bij de gemeente binnen zijn.

Uitreiking tijdens andere gelegenheid

Is er een andere bijzondere gelegenheid waar deze persoon het lintje zou moeten krijgen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jubileumviering van de vereniging waarvoor hij/zij vele jaren vrijwilligerswerk heeft gedaan. Dan moet u uw voorstel minimaal 6 maanden vóór de beoogde uitreikdatum bij de gemeente indienen.

Vragen over Koninklijke onderscheidingen

Voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u contact opnemen met Els Verhage van gemeente Middelburg.

Of kijk op de website Kanselarij der Nederlandse Orden(externe link). Daar is bijvoorbeeld de folder 'Ere wie ere toekomt' te downloaden. In deze folder staat meer informatie over het (aanvragen van) koninklijke onderscheidingen.