Wilt u een kansspel organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

Een kansspel is een spel waarbij de deelnemers prijzen kunnen winnen, maar zelf geen invloed kunnen uitoefenen op de uitslag.

Kleine kansspelen

Voor kleine kansspelen zoals bingo en rad van avontuur is geen vergunning nodig. Iedere vereniging die minstens 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedragen dan € 400 en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550.

Wilt u of uw vereniging een klein kansspel organiseren? Dan moet u de bijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren melden bij de gemeente. De gemeente kan bepaalde eisen aan de bijeenkomst stellen.

Loterijvergunning

Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u een loterijvergunning nodig.

Voorwaarden loterijvergunning

U komt in aanmerking voor een loterijvergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De opbrengst van de loterij moet worden besteed aan een doel van algemeen belang. U kunt dan denken aan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur gezondheidszorg, of ontwikkelingswerk.
  • Minimaal 50% van de bruto-opbrengst moet bestemd zijn voor het goede doel.
  • De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
  • De waarde van prijzen en premies mag bij elkaar niet meer zijn dan € 4.500. Als het prijzengeld meer dan € 4.500 is, moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Aanvraag loterijvergunning

Bij een prijzenpakket dat minder waard is dan € 4.500 kunt u een loterijvergunning aanvragen bij de gemeente. Bij prijzengeld van meer dan € 4.500 moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Voor het organiseren van een piramidespel wordt geen vergunning afgegeven.

U heeft geen vergunning nodig als:

  • de loterij niet voor publiek is opengesteld;
  • de loterij binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt, en deelname alleen open staat voor medewerkers en/of familieleden;
  • het om een kansovereenkomst gaat van een levensverzekering (met inachtneming van de wettelijke bepalingen in kwestie).

Een gemeentelijke loterijvergunning kunt u aanvragen bij Peter Maas via p.maas@middelburg.nl.

Winkelweekactie

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel.

Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste 10) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven.

Deze loterij mag niet langer duren dan 4 weken en mag maximaal 2 maal per jaar plaatsvinden. Ook mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950. Ondernemers mogen geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Prijsvragen

Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren.

Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.

Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300 is geen vergunning nodig. Bij een hoofdprijs tussen de € 2.300 en € 4.500 heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Boven dat bedrag moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Zowel de Kansspelautoriteit als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.