Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport of cultuur.

Direct naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland(externe link)

Met dit fonds betalen we als gemeente de contributie en het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, zwemles, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.  Samen met het fonds stellen we ons ten doel om deze Middelburgse kinderen snel, effectief en op een laagdrempelige wijze een kans te bieden om te gaan sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten.

Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit gaat via zogenaamde intermediairs: professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverlening of de gezondheidszorg.

Voor dezelfde doelgroep en onder dezelfde voorwaarden (alleen in het Vrijburgbad) wordt ook het diplomazwemmen A en B mogelijk gemaakt via het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Meer weten over de precieze spelregels: jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland(externe link) of op zoek naar een intermediair of tussenpersoon die voor jou een aanvraag kan indienen.

Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u contact opnemen met de heer D. Winne, d.winne@middelburg.nl of tel. 0118 67 56 76.