Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport of cultuur.

Direct naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland(externe link)

Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit gaat via zogenaamde intermediairs: professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverlening of de gezondheidszorg.

Voor dezelfde doelgroep en onder dezelfde voorwaarden (alleen in het Vrijburgbad) wordt ook het diplomazwemmen A en B mogelijk gemaakt via het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Voor meer informatie en voor de verdere spelregels van het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u contact opnemen met de heer D. Winne, d.winne@middelburg.nl of tel. 0118 67 56 76.