Tot april 2015 was voor het houden van een openbare inzameling van geld voor een goed doel (collecte) in de gemeente Middelburg op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg een collectevergunning nodig.

De gemeenteraad van Middelburg heeft op 23 februari 2015 de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 (APV) vastgesteld. Deregulering was de aanleiding voor het vernieuwen van de APV.

In de nieuwe APV is de passage over inzameling van geld geschrapt. Dit houdt in dat voor het collecteren in de gemeente Middelburg geen collectevergunning meer nodig is.

De volgorde van het landelijke Collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) blijft bepalend. Informatie over collecteren en over het Collecterooster kunt u vinden op de website van het CBF. Onder Collecterooster” kunt u zien welke landelijke collecterende instelling in welke periode is ingepland en welke 'vrije periodes' er beschikbaar zijn voor overige collecterende instellingen.