Voor het collecteren in gemeente Middelburg is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening geen collectevergunning nodig.

De volgorde van het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)(externe link) blijft bepalend.

In het collecterooster kunt u zien welke landelijke collecterende instelling in welke periode is ingepland en welke 'vrije periodes' er beschikbaar zijn voor overige collecterende instellingen.