Het huidige inkoopbeleid is op basis van het geactualiseerd VNG-model aangepast. De aanpassing van het inkoopbeleid draagt bij aan een verdere harmonisering van de inkoopnetwerksamenwerking bestaande uit de gemeenten Schouwen-Duiveland, Goes, Veere, Vlissingen, de provincie Zeeland en de gemeente Middelburg.

Een belangrijke wijziging betreft de aanpassing van de tabel op bladzijde 9 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het bepalen van de te volgen inkoopprocedure.

Voor leveringen en diensten is het drempelbedrag voor enkelvoudig onderhands verhoogd van €50.000 naar € 65.000 en is voor meervoudig onderhands aanbesteden het plafond verlaagd naar € 190.000 in plaats van de Europese drempel.

Derhalve dienen Leveringen en diensten nationaal openbaar te worden aanbesteed tussen € 190.000 en de Europese drempelwaarde.

Voor Sociale en specifieke diensten is het drempelbedrag voor enkelvoudig onderhands inkopen verhoogd van €50.000 naar € 150.000 en meervoudig onderhands aanbesteden van €150.000 tot de Europese drempelwaarde.

Het drempelbedrag voor enkelvoudig onderhands bij Werken is verhoogd van €50.000 naar € 150.000.

Nieuw is de mogelijkheid om bij een Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag met een opdrachtsom < € 2.500,- in een voorkomend geval zonder schriftelijke Offerte (mondeling) tot opdrachtverlening over te gaan, waarna kan worden volstaan met toezending van een bestelbon en factuur.

De paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe paragraaf, getiteld 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'.

De overige teksten zijn in lijn gebracht met gewijzigde weten regelgeving en jurisprudentie.

Bovenstaande wijzigingen zijn in overeenstemming met de Gids Proportionaliteit, beperken de administratieve lasten en voldoen aan de Europese en Nederlandse wetgeving op het gebied van inkoop.

Omdat wij onze inkopen en aanbestedingen volledig via Tenderned uitzetten, is het belangrijk om uw onderneming  te registreren op Tenderned.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Harm ten Klooster (senior inkoopadviseur), tel. 06 22 80 05 59.