De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is vastgesteld en op 1 juli 2016 gepubliceerd. Ook de wijziging van het Aanbestedingsbesluit, de vernieuwde Gids Proportionaliteit, het vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring zijn vastgesteld. Dit pakket geldt sinds 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland.

Met deze wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden.

Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingsbesluit

Een aantal bepalingen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit. Onderdeel van dit besluit is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). De Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) worden aangewezen als richtsnoeren.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is per 1 juli 2016 verplicht, de modellen Eigen Verklaring vervallen hiermee. De Europese Commissie heeft voor het UEA een online tool ontwikkeld. In de praktijk blijken aanbestedende diensten en ondernemers problemen te ondervinden met het controleren van het door hen gegenereerde of ingevulde document. Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt daarom een interactief pdf-formulier, deze is beschikbaar via pianoo.nl.

Aanbestedende diensten kunnen het interactieve pdf-formulier vanaf dat moment invullen, beveiligen en toevoegen aan hun aanbestedingsdocumenten.

Belangrijkste wijzigingen Aanbestedingswet 2012

De belangrijkste wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012:

  1. Bevordering innovatie en duurzaamheid
  2. Eenvoudigere en flexibelere procedures
  3. Verlaging administratieve lasten
  4. Bevordering integriteit
  5. Codificatie publiek-publieke samenwerking
  6. Verruiming mogelijkheid tot voorbehouden opdrachten
  7. Sociale en andere specifieke diensten
  8. Concessieopdrachten
  9. Wijzigingen voor speciale sectoren

Omdat wij onze inkopen en aanbestedingen volledig via Tenderned uitzetten, is het belangrijk om uw onderneming  te registreren op Tenderned.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Harm ten Klooster (senior inkoopadviseur), tel. 06 22 80 05 59.