Het kan zijn dat u al langer een laag inkomen hebt. Misschien hebt u dan wel recht op een extra vergoeding. Ook wel een individuele inkomenstoeslag genoemd.

Direct naar Orionis Walcheren(externe link)

De individuele inkomenstoeslag is een bedrag waar u misschien recht op heeft als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. U mag zelf weten waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe televisie of een fiets. Deze toeslag wordt één keer per jaar betaald. De vergoeding bedraagt al gauw enkele honderden euro’s.

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Als u deze toeslag wilt ontvangen moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

  • u woont in één van de drie Walcherse gemeenten
  • u bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • uw inkomen is de laatste 3 jaar niet meer geweest dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt
  • uw gezinsinkomen is hoger maar omdat u een schuldregeling of WSNP-traject heeft, ontvangt u een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm.

U heeft geen recht deze inkomenstoeslag als u de afgelopen 3 jaar studiefinanciering (WSF) of WTOS heeft ontvangen of nog steeds ontvangt.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

Voor meer informatie over de voorwaarden gaat u naar de website van Orionis Walcheren(externe link). Ook voor het aanvragen gaat u naar deze website.