Als u de term ‘bodemverontreiniging’ hoort, denkt u wellicht aan bedrijventerreinen en grond die vrijkomt op plaatsen waar fabrieken of benzinestations hebben gestaan. Toch zijn dat niet de enige plekken waar sprake kan zijn van verontreinigde grond. Ook in oude kernen waar al eeuwen mensen een stuk grond bewonen, kan sprake zijn van verontreinigde grond.

Omdat onze voorouders andere opvattingen hadden over het milieu, moeten wij het nu doen met deze historische verontreiniging. Een groot deel van de toen ontstane verontreiniging hangt dus samen met de onwetendheid van toen over de gevolgen van het toepassen van bepaalde stoffen. Vaak werden afvalmaterialen in de tuin gewoon verbrand. Verbrandingsresten uit de kachel werden uitgestrooid in de tuin. Zware metalen uit leidingen liepen met het leidingwater of het regenwater gewoon de grond in. Het zijn juist deze teer- en metaalverbindingen die niet of nauwelijks worden afgebroken in de grond.

In Middelburg komt historische bodemverontreiniging vooral voor binnen de stadsveste in het centrum, in de oude dorpskernen en langs de oude doorgaande wegen zoals de Noordweg. Het schoonmaken van historische verontreiniging zou heel Nederland op zijn kop zetten. Daarom laten we de grond liggen zoals die ligt, alleen in nieuwbouwsituaties wordt de grond gecontroleerd afgevoerd. Ondanks het feit dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid blijft het altijd zaak om voorzichtig met deze verontreiniging om te gaan.

Voorkomen moet worden om al te veel in aanraking met de grond te komen. Daarnaast kunnen planten, en dus ook groenten, stoffen uit de bodem opnemen. Door zo min mogelijk groenten uit de eigen tuin te eten en kleine kinderen op de verharding of op het gras te laten spelen kan het risico aanzienlijk worden beperkt. Verder is het ook vanuit dit oogpunt aan te raden om na het tuinieren eerst de handen te wassen voordat men iets gaat eten.

Rapport RIVM: Diffuse loodverontreiniging in de bodem: Advies voor een gemeenschappelijk beleidskader