De gemeente Middelburg regelt de ondersteuning op haar eigen manier.  Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie en zoekt met u mee naar een geschikte oplossing voor de vraag die u hebt neergelegd. Het onderzoek wordt gedaan tijdens een keukentafelgesprek of telefonisch gesprek.

Waar gaat het gesprek over?

We bespreken welke manieren er zijn om u te helpen. Dit kan zijn:

  • Steun of hulp van mensen om u heen.
  • Deelnemen aan (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen.
  • Speciale Wmo-voorzieningen. Bijvoorbeeld hulp in het huishouden of een aanpassing aan uw woning.

U mag iemand meenemen naar dit gesprek, als u dat prettig vindt.

Wat gebeurt er na het gesprek?

  1. U krijgt van ons een verslag van het gesprek.
  2. Als u het eens bent met het verslag, gaan we op zoek naar de juiste ondersteuning, zorg of hulp voor u.
  3. Binnen 2 weken ontvangt u een brief van ons. Hierin staat wat wij voor u kunnen regelen.