Herinrichting Koninginnelaan

De inspraaktermijn voor de herinrichting van de Koninginnelaan tussen de Breeweg en stadscamping was van 3 mei tot en met 7 juni 2023.

Het college van B&W heeft op 17 oktober 2023 het eindverslag inspraakprocedure en het definitieve ontwerp vastgesteld.

Planning

De werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering worden nu verder voorbereid. De planning is om het werk in het 1e kwartaal van 2024 uit te voeren. De werkzaamheden in de Breeweg en Koninginnelaan duren ongeveer 4 maanden. Enkele weken voordat de werkzaamheden starten zullen we u verder informeren over fasering, uit te voeren werkzaamheden, omleidingsroutes, contactpersonen enzovoorts.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 0118 67 55 03 of een e-mail sturen naar a.van.den.broek@middelburg.nl.