Bedrijven moeten het verplaatsen van grond melden bij de gemeente. Dat kan nu ook digitaal. Voor particulieren gelden andere regels.

Bedrijven kunnen een melding digitaal indienen via het Meldpunt bodemkwaliteit. Hiervoor is een inlogcode nodig  die via de site is aan te maken De RUD beoordeelt de melding. Na 5 werkdagen kan zonder reactie van de RUD het grondverzet plaatsvinden. Dit vindt allemaal digitaal plaats.

De bodem van Middelburg en de overige Zeeuwse gemeenten is opgedeeld in kwaliteitszones. De bodemkwaliteitskaarten van alle Zeeuwse gemeenten zijn in te zien via de site www.zeeuwsbodemvenster.nl. Dat maakt het makkelijker om te bepalen of grond tussen gelijkwaardige gebieden verplaatst mag worden. Ernstig verontreinigde grond kan niet worden hergebruikt.

Particulieren hebben geen meldingsplicht, maar we adviseren bij het verplaatsen van grotere hoeveelheden grond contact op te nemen met de bodemmedewerkers van de gemeente of de RUD. Zij informeren u over de mogelijkheden. Kleine hoeveelheden kunnen door particulieren worden afgegeven op de milieustraat. De aanleveringseisen kunt u vinden op de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diederik van Bergeijk, telefoon (0118) 67 52 08.