In Middelburg heeft u een ontheffing nodig om gevaarlijke stoffen te vervoeren over een route die afwijkt van de wegen die daarvoor speciaal zijn aangewezen.

Als u wilt afwijken van de vastgestelde routes, moet u een aanvraag indienen bij de Veiligheidsregio Zeeland. Op die website kunt u het aanvraagformulier vinden.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaar kunnen opleveren door bijvoorbeeld ontploffing of doordat ze brandbaar, giftig, bijtend of potentieel zelfontbrandend zijn. Voorbeelden zijn ammoniak, benzine, chloor en buskruit.