Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over een route die afwijkt van de wegen die daarvoor speciaal zijn aangewezen, bijvoorbeeld voor laden en lossen? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden toestemming ofwel ontheffing krijgen van de gemeente.

Als u wilt afwijken van de vastgestelde routes, moet u een aanvraag indienen bij de Veiligheidsregio Zeeland. Op die website kunt u het aanvraagformulier vinden.

Ontheffing

De gemeente kan ontheffing verlenen als dat noodzakelijk is voor het laden en lossen. De gemeente kan ontheffing weigeren in verband met de openbare veiligheid. Aan de ontheffing kunnen beperkingen of voorschriften worden verbonden. Ook kan de gemeente ontheffing wijzigen of intrekken (bijvoorbeeld als blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn, als voorschriften of beperkingen niet in acht genomen zijn (of worden) of in verband met de openbare veiligheid).

Aangewezen wegen

Vervoer van gevaarlijke stoffen mag in principe uitsluitend over wegen die speciaal daarvoor zijn aangewezen door de gemeente, en die zijn voorzien van speciale borden. Rijkswegen zijn per definitie routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaar kunnen opleveren door bijvoorbeeld ontploffing of doordat ze brandbaar, giftig, bijtend of potentieel zelfontbrandend zijn. Voorbeelden zijn ammoniak, benzine, chloor en buskruit.

Aanvraag

Het aanvragen van een ontheffing voor transport van gevaarlijke stoffen doet u schriftelijk. In de aanvraag moet u aangeven welke gevaarlijke stoffen naar welke adressen worden vervoerd. De gevaarlijke stoffen moeten aangemerkt zijn als routeplichtige stoffen.

In de ontheffing wordt bepaald via welke weg u de gevaarlijke stoffen mag vervoeren vanaf de aangegeven, speciale route naar het specifieke afleveringspunt.

De ontheffing voor transport van propaan, LPG en dergelijke is een jaar geldig. De ontheffing voor transport van vuurwerk is alleen geldig in de periode van november tot en met januari.