Moet u gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Vraag dan een tijdelijke verkeersmaatregel aan.

Moet u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeervak tijdelijk (deels) afsluiten? Neem dan contact op met de gemeente. Meestal moeten er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden.

De tijd die nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag verschilt per geval. Het is daarom raadzaam om uw aanvraag tijdig in te dienen. Uiterlijk 1 week voor aanvang van het werk moet u in het bezit te zijn van onze ontheffing. Vraag de ontheffing dus op tijd aan.

De aanvrager zorgt zelf voor de benodigde verkeersmaatregelen (zoals afzettingen en omleidingsborden).

De werkzaamheden kunnen nooit starten voordat schriftelijk of per e-mail toestemming is verleend.

Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel

Een tijdelijke verkeersmaatregel voor gemeentelijke wegen vraagt u aan bij de gemeente. De aanvraag bevat minimaal:

  • Naamgegevens en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
  • Omschrijving van de activiteiten waarvoor u de maatregel aanvraagt;
  • Begindatum en einddatum van de periode waarin u de maatregel aanvraagt;
  • Beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en), waarbij u aangeeft welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert.

Als de maatregel langer duurt dan 4 maanden moet er een verkeersbesluit genomen worden, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Beoordeling

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de gemeente met name naar de verkeersveiligheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten en omleidingsroutes.

Vragen tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersontheffingen

Voor meer informatie over tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersontheffingen kunt u contact opnemen met de gemeente via info@middelburg.nl ter attentie van team Verkeer.