Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Direct naar de website van de rekenkamer

Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. De Rekenkamer is onafhankelijk. Dit komt tot uitdrukking in de onafhankelijkheid van de externe leden, de vrijheid van onderwerpkeuze, de onderzoeksaanpak, de oordeelsvorming en de rapportage.