Via het fonds Cultuur, Sport en Onderwijs van Orionis kunt u een vergoeding krijgen voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied.

Direct naar Orionis Walcheren(externe link)

Waar gaat het om en voor wie?

Naar een concert, een lidmaatschap of een dagje uit? Dit zijn zo maar een paar voorbeelden. Andere voorbeelden zijn:

 • Lidmaatschapskosten voor verenigingen
 • Lesgelden voor hobby’s en sporten
 • Let op: kinderen kunnen ook gebruik maken van het Jeugdsportfonds of van het Jeugdcultuurfonds
 • Abonnementsgeld voor de bibliotheek
 • Evenementen en attracties
 • Zwembadkaarten
 • Toneelbezoek, theaterbezoek en bioscoopbezoek
 • Abonnementskosten van een krant
 • Abonnementskosten internet

Dit fonds is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. En is ook bedoeld voor zelfstandigen en studerende ouders met een laag inkomen.

Voorwaarden fonds Cultuur, Sport en Onderwijs

 • Per persoon van 18 jaar en ouder geldt een maximale vergoeding uit het declaratiefonds van € 115 per jaar;
 • Voor kinderen die basisonderwijs volgen geldt een maximum van € 140 per jaar;
 • Voor kinderen die voortgezet onderwijs volgen, geldt  een maximum van € 260 per jaar;
 • Gaat in het jaar een kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? Dan is de bijdrage € 260 in dat jaar. Ook wordt de bijdrage dan eenmalig verhoogd met nog eens € 260.

Aanvraag fonds Cultuur, Sport en Onderwijs

Kijk voor een aanvraag of informatie over dit fonds op de website van Orionis Walcheren(externe link) of bel naar 0118 43 27 00. U vindt op de website van Orionis meer informatie over andere regelingen als u kosten heeft die u niet kunt betalen.