Logo Europese Unie en logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds voor regionale ontwikkeling TERTS

Het TERTS-project werd gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De gemeente investeert ook eigen geld in het project. 

Het klimaat verandert. Van ondernemers wordt verwacht dat zij ook meeveranderen.

De energietransitie betekent de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Door geen gebruik meer te maken van bijvoorbeeld aardgas, benzine of diesel wordt er minder CO₂ uitgestoten. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Het overschakelen naar duurzame energie is makkelijker gezegd dan gedaan. Van ondernemers wordt ook verwacht dat zij investeren in duurzaamheid. Zij zijn verplicht om energiezuinig te ondernemen waar dat kan. Voor veel kleine en middelgrote bedrijven is dit best een uitdaging. Eigenaren zijn druk met het dagelijks reilen en zeilen van hun bedrijf en de hectiek van alle dag.

In de Vlaams-Nederlandse grensregio is geld beschikbaar gesteld om de energietransitie in de meer kleinschalige ondernemingen te stimuleren. Middelburg doet mee aan het Interreg-project TERTS. Het project richt zich op het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen en helpt bedrijven deze maatregelen toe te passen.

Subsidie

In dit project konden circa 25 bedrijven uit de Vlaams-Nederlandse grensregio zich aanmelden. Via een begeleidingstraject kunnen ze innovaties uitvoeren in het eigen bedrijf. In totaal was er € 400.000 subsidie. Ondernemers konden een subsidie aanvragen voor 50% van hun kosten.

Looptijd

Het project TERTS liep tot 31 augustus 2021.