Logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en logo Europese Unie

Een energieneutraal winkelcentrum Dauwendaele maakte onderdeel uit van het project Smart Energy Link (SEL), mogelijk gemaakt met Europese Subsidie.

Het klassieke energiemodel staat op de helling door de toenemende energieproductie, black-out risico’s en klimaateisen. Nederland (met het Energieakkoord) en Vlaanderen (met het Energiepact) gaan voluit voor een nieuw energiemodel waarin hernieuwbare energieproductie en energiebesparing centraal staan. ‘Smart Energy Link(externe link)’ of kortweg ‘SEL’ zal energiestromen kunnen sturen dankzij de ontwikkeling van een slim systeem en dit in negen bedrijventerreinen en één winkelcentrum. In Middelburg werd ingezet op de bouw van een energieneutraal winkelcentrum Dauwendaele.

Het project SEL streefde voor deze tien locaties tegen 2020 naar een vermindering van 10% energieverbruik, 28% hernieuwbare energie en 5% efficiëntiewinst voor de resterende energiebehoefte.

Ook andere bedrijven konden een beroep doen op ondersteuning om energie uit te wisselen met andere bedrijven. Om maximaal te kunnen leren van elkaar staan een uniforme methodiek en een energieteam ter beschikking.

Timing

  • Startdatum: 1 september 2017
  • Einddatum: 31 augustus 2022

Partners

Interreg Vlaanderen-Nederland, POM Oost-Vlaanderen, POM Antwerpen, POM Limburg, POM Vlaams-Brabant , POM West-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, BOM Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Gemeente Breda en Gemeente Middelburg.