Logo Interreg North Sea Region MOVE European Regional Development Fund en logo European Union

Het Europese project MOVE was gericht op het co-creëren van meer duurzame mobiliteitsoplossingen in (semi) plattelandsregio’s en klein stedelijke gebieden.

Mobility Opportunities Valuable to Everybody, kortweg aangeduid als ‘MOVE’ is een internationaal samenwerkingsverband met een Zeeuws karakter.

De gegenereerde oplossingen leveren een bijdrage aan het vergroten van de leef- en bereikbaarheid van deze regio’s. Het project, gestart op 1 september 2018, heeft een doorlooptijd van 3 jaar en de HZ University of Applied Sciences is de trekker van dit project. Vanwege COVID 19 is het project met een half jaar verlengd.

De andere samenwerkingspartners zijn decentrale overheden, private partijen en kennisinstellingen uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Nederland, die ieder in hun regio met hun eigen specifieke problematiek, pilots gaan ontwikkelen om zo de duurzame mobiliteit, leef- en bereikbaarheid te vergroten, waarbij zowel direct als ook indirect betrokken partners in co-creatie (bestaande) ontwikkelingen en nieuwe duurzame mobiliteitsinitiatieven samen brengen om te komen tot meer haalbare en praktische oplossingen voor de toekomst.

Het streven is om gezamenlijk op te trekken in de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de co-creatie en ook het onderliggende onderzoek, zowel vooraf aan de pilots als ook gedurende de pilots vindt zo veel mogelijk op gelijkwaardige wijze plaats, zodanig dat er zo veel mogelijk van elkaar geleerd kan worden en dus ook ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Projectpartners MOVE

HZ University of Applied Sciences, Universiteit Gent, Gemeente Middelburg, Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en omgeving, Georg-August-Universität Göttingen, Gate21, The Highlands and Islands Transport, NHS Highland, Advier, Landkreis Northeim en Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen.

Het Interreg VB North Sea Region Programme 2014-2020 geeft deze projectpartners ruimte om samen te werken, gebruik te maken van elkaars expertises om zo te komen tot nuttige oplossingen die ook elders een bruikbaar voorbeeld kunnen zijn.

Looptijd

Het project MOVE had een looptijd van september 2018 tot en met februari 2022.

MOVE werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het North Sea Region Programme 2014-2020.