Logo's Europese Unie, provincie Zeeland en LEADER voor project buurttuinkamers

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

In vier verschillende wijken van Middelburg wordt samen met de bewoners en andere betrokkenen zoals agrarische ondernemers een 'buurttuinkamer' gerealiseerd.

Een aantrekkelijke groene vrijetijdsomgeving waar bewoners van alle leeftijden worden uitgenodigd om te recreëren en elkaar te ontmoeten.

Met name kinderen en jongeren maar ook ouderen zijn voornamelijk aangewezen op hun dagelijkse leefomgeving. Het sociaal maatschappelijk leven speelt zich af in de buurt. Aantrekkelijke vrijetijdsomgevingen dicht bij huis worden dan ook steeds belangrijker. Deze groene buurttuinkamers dienen bovendien als ontmoetingsplekken tussen jong en oud zowel voor eigen bewoners als rustpunten en infopunten voor bezoekers aan de stad. Uit onderzoek blijkt dat groen in de buurt het beweeggedrag van zowel jong als oud stimuleert. Deze buurttuinkamers moeten een belangrijke bijdragen leveren aan de leefkwaliteit van de omgeving.

Naast veel aandacht voor ontmoeten en sport en spel wordt ook ingespeeld op de toenemende belangstelling voor ons voedsel. Samen met agrarische ondernemers wordt hierop ingespeeld door beplanting met eetbare vruchten en fruitbomen. Deze beplanting wordt toegelicht aan de hand van educatieve infoborden.

De volgende locaties maken deel uit van het project;

  1. Overloper (Dauwendaele)
  2. Prinsenhove (Middelburg Zuid)
  3. Zanddorp (Breewijk)
  4. Geersesweg (Klarenbeek-Veersepoort)

De verschillende plekken worden qua thema en inhoud verschillend ingericht. Om te komen tot een goede inrichting van de locaties wordt rekening gehouden met de verschillende wensen van de omwonenden en betrokkenen.

Inwoners en betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd en krijgen ruimschoots de tijd om hun suggesties en ideeën kenbaar te maken aan de projectleider. Alleen door een gezamenlijke inspanning en aanpak kunnen de buurttuinkamers als ontmoetingsplekken een invulling krijgen en een succes worden.

De projectgebieden, buurttuinkamers bevinden zich in een groene zone. De volgende maatregelen zullen worden uitgevoerd.

  • Natuurlijke (spel)elementen aanbrengen die uitdagen tot creativiteit, beleving en spel en bewegen;
  • Het terrein gevarieerd profileren en daarbij groeninrichting aanpassen;
  • Beweegobjecten en zitobjecten aanbrengen die gebruikt kunnen worden door diverse groepen;
  • Planten van fruitbomen, fruitstruiken en andere gewassen die uitnodigen tot beheer, pluk en consumptie;
  • Educatieve panelen en infopaneel met route aanduiding naar voedselbos en of agrarische ondernemer.

Wat kunnen de bewoners in de omgeving van de vier vrijetijdsomgevingen verwachten. Een buurttuinkamer ziet er uit als een gevarieerde groene omgeving waar het voor jong en oud fijn is te vertoeven, te spelen en actief contact te maken tussen bewoners onderling én met de natuur. Een voedselbosje met fruitbomen maken deel uit van elke locatie.

Vormgeving van het plan

Omdat aan de subsidie strikte voorwaarden zijn verbonden is allereerst een basisplan opgesteld waarin alle voorwaarden in beginsel zijn verwerkt. Dit basisplan is gemaakt door ‘bureau Sybolt Meindertsma’ die veel ervaring heeft op dit gebied. Bij het basisplan kunt u denken aan vernieuwingen in de publieke ruimte, kleine aanpassingen van het terrein en de inrichting, fruitbomen, fruitstruiken en gewassen, speelelementen en zitelementen, kortom een omgeving waar spelen, ontmoeten en leren tot z’n recht komt.

Waar mogelijk worden bestaande probleempunten betrokken bij het ontwerp. Samen met de inbreng van de bewoners, als ervaringsdeskundige van de buurt, zal het plan waar mogelijk verder worden verbeterd.

De buurttuinkamers worden mede gerealiseerd door een bijdrage van POP Leader project Noord en Midden Zeeland. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

LEADER project buurttuinkamers Overloper Middelburg

Op vier centraal gelegen locaties worden Groene ‘Buurtkamers’ gerealiseerd waarbij de groene-buitenruimte wordt aangepast tot een plek van ontmoeten, spelen en leren. Te denken aan een groene inrichting met eetbaar fruit en biodiverse vegetatie, met een knipoog naar het buitengebied, in combinatie spelelementen met een natuurlijke uitstraling.

Speelwadi aan de Overloper
Een schommel en een doeltje voor het voetballen bij de Overloper
Verschillende fitnesstoestellen bij de Overloper

LEADER Project buurttuinkamers Zanddorp Middelburg

Op vier centraal gelegen locaties worden Groene ‘Buurtkamers’ gerealiseerd waarbij de groene-buitenruimte wordt aangepast tot een plek van ontmoeten, spelen en leren. Te denken aan een groene inrichting met eetbaar fruit en biodiverse vegetatie, met een knipoog naar het buitengebied, in combinatie spelelementen met een natuurlijke uitstraling.

Flora en speeltoestellen in 't Zanddorp
Een bijenhotel in 't Zanddorp