Europees project Green Team

Logo Green team Interreg North Sea Co-funded by the European Union

Green Team project maakt lokale en regionale overheden klimaatveilig van binnenuit. Gemeente Middelburg is partner in het project.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en onderhouden van de publieke ruimte. Ook dragen zij bij aan het Europese doel om klimaatneutraal te zijn vanaf 2050. Desondanks lukt het vaak niet om beide opdrachten te combineren. Zo breken ze straten open voor rioleringswerken en sluiten die nadien op dezelfde manier. Daarmee verliezen we een perfecte kans om klimaatadaptieve maatregelen toe te passen, zoals ontharding, infiltratie en vergroening.

Op deze manier lopen we ‘quick wins’ mis en verliezen we geld en kansen om groenblauwe publieke ruimtes te creëren. Die zijn beter voorbereid op de effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte en hitte. Bovendien bevorderen zulke ruimtes onze gezondheid, welzijn en leefbaarheid.

Lokale en regionale overheden hebben nood aan structurele ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van groenblauwe kansen. Daarom ontwikkelt het Green Team project een methodiek waarmee lokale overheden klimaatadaptatie kunnen integreren in de DNA van hun organisatie. Ondersteund door het Interreg Noordzee Europa programma, werken negen partners in België, Nederland en Duitsland samen om lokale en regionale overheden klimaatveilig van binnenuit te maken.

Green Teams

Allereerst werken we aan een strategie voor het opzetten van Green Teams binnen lokale en regionale overheden. Deze teams bestaan uit ambtelijke en politieke experts uit verschillende velden, van wegwerkzaamheden tot water en burgerparticipatie. De Green Teams werken dienstoverstijgend samen, en maken daarmee een organisatiebrede aanpak van klimaatadaptatie mogelijk.

Groenblauwe investeringsplannen

Dit project zal ook inbreken op de meerjarige investeringsplannen van lokale en regionale overheden. Hiermee bepalen gemeenten voor een groot deel hun dagelijks functioneren. Wij maken een routekaart en actieplannen die overheden ondersteunen bij het opnemen van groenblauwe kansen in hun geplande werkzaamheden in de publieke ruimte. We focussen op het hele proces: van de ontwikkeling, het ontwerp en de aanbesteding, tot de bouw en het onderhoud na oplevering.

Daarbij betrekken we een reeks aan belanghebbenden: ontwerpers, ontwikkelaars, beheerders, en de eindgebruikers van publiek ruimten. Ons doel? Bewustzijn creëren over de (koppel)kansen om aan klimaatweerbare publieke ruimtes te werken die binnen meerjarige investeringsplannen passen.

Leernetwerk en lighthouses

We werken samen met een indrukwekkende reeks aan experten uit België, Nederland en Duitsland. Onze partners bevatten regionale autoriteiten, een kennisinstituut en vier ngo’s. Ook creëren we een uitgebreid leernetwerk over klimaatadaptatie op het lokale niveau.

Bovendien gaan we de Green Team methodiek co-creëren, valideren en implementeren. We werken samen met vier ‘lighthouses’: onze pioniers die als eerste Green Teams zullen opzetten en als een voorbeeld dienen voor andere organisaties.

Onze ‘lighthouses’ zijn:

  • Putte (Belgische gemeente)
  • Middelburg (Nederlandse gemeente)
  • Papenbrug (Duitse gemeente
  • Emsland (Duitse regionale overheid)

Word ook groenblauw!

Lokale en regionale overheden besparen geld, tijd en middelen met de Green Team methodiek. Zij behalen hun klimaatdoelen sneller en creëren groenblauwe publieke ruimtes die beter zijn voor de publieke gezondheid, welzijn en algemene leefbaarheid. In het kort: blije inwoners!

Ben jij of ken jij een gemeente die kan profiteren van ons project? Bezoek de website over Green Team voor meer informatie.

Het Green Team project wordt ondersteund door het Interreg Noordzee Europa programma.

Overzicht partners Europees project green team