Logo Interreg Europe Co-funded by the European Union

Zoals alle EU projecten draagt het project als werktitel een acroniem: DEcarbonising the TOurism industry post Covid-19 Support.

Middelburg heeft reeds in 2012 het klimaatbeleid “op weg naar een energieneutraal Middelburg in 2050“ met bijbehorende routekaart vastgesteld. Inmiddels zijn er al diverse succesvolle projecten opgestart en uitgevoerd. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving, bewustwording energiebesparing bij bedrijven en de gemeente als voorbeeld zijn enkele van deze speerpunten. Echter de CO2 uitstoot bij de tertiaire (toeristische) sector is nog steeds groot. Toeristische ondernemers zoals horeca, logies verstrekkers, attracties maar ook de detailhandel zijn binnen het DETOCS project de belangrijkste doelgroepen. Hierbij wordt mede ingehaakt op het toeristisch beleidsplan van de gemeente waarbij wordt ingespeeld om de toeristische branche te verduurzamen.

Het Interreg Europese project DETOCS speelt in op het verduurzamen van het toerisme en de hieraan gerelateerde sectoren. Met het project wordt ingespeeld op de ambitie van de gemeente Middelburg voor een energieneutraal Middelburg en in het bijzonder op het stimuleren en initiëren van duurzaam toerisme. Tijdens de uitvoering van het project zullen goede parktijkvoorbeelden voor duurzaam toerisme worden geïdentificeerd en uitgewisseld tussen de verschillende partnerregio’s. Hierbij moet je niet alleen denken aan besparing van energie maar ook aan nieuwe vormen van toerisme met een laag energieverbruik en bevorderen van toerisme met een lage CO2 voetafdruk zoals bijvoorbeeld virtueel toerisme.

Kort samengevat is het doel van het project om de toeristische sector, na de corona pandemie, helpen te verduurzamen. De sector kan deze ondersteuning goed gebruiken, want kort na het coronaherstel brak de oorlog in de  Oekraïne uit met daaruit voortvloeiend een energiecrisis met een grote negatieve impact op onder andere de horeca en toeristische sector, waar veel energie intensieve bedrijven actief zijn.

Interreg Europe heeft de aanvraag goedgekeurd waardoor er een subsidiebudget beschikbaar is van € 218.120. Het subsidiepercentage bedraagt 80, daarmee bedraagt de subsidie € 174.496.