Europees project Cool Towns

Logo Cool Towns + Interreg 2 Seas Mers Zeeën European Regional Development Fund + logo European Union

Cool Towns was een Europees project gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering.

Om hittestress zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken werd gezocht naar aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken.

Hittebestendig

Klimaatverandering veroorzaakt warmere zomers met meer droogte en hittegolven. In veel kleine en middelgrote steden in het 2 Zeeën-gebied hebben deze hogere temperaturen een negatief effect op de volksgezondheid, productiviteit, welzijn, lucht- en waterkwaliteit en andere stedelijke systemen. We noemen deze effecten ‘hittestress’. De noodzaak van ruimtelijke adaptatie aan hittestress is duidelijk. Maar steden missen nog steeds essentiële kennis en instrumenten om hittebestendig te worden: 

  • het stellen van hittedoelen (bestaande en gewenste situatie) en het maken van investeringsbeslissingen (welke maatregelen & waar);
  • effectieve hitte-adaptatiemaatregelen met bijkomende voordelen voor andere stedelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, overstromingsrisico;
  • hittebestendigheid integreren in bredere klimaat – en ruimtelijke strategieën.
  • mechanismen om huiseigenaren en bedrijven te mobiliseren om te investeren in hittebestendigheid;
  • vaardigheden en urgentiegevoel voor hittebestendig stedelijk ontwerp vergroten bij stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten, aannemers.

Online beslissingshulpmiddel

In een eerste fase wordt een hittestress modeleringstool ontwikkeld voor het in kaart brengen van de huidige en toekomstige hittestress en het modelleren van de impact van verschillende interventiescenario's. In een tweede fase zal er een online beslissingsinstrument voor lokale overheden worden ontwikkeld, waarin verschillende hittebestendigheidsmaatregelen met essentiële beslissingsparameters (zoals hittereductie, co-benefits, kosten, middelen) zullen worden opgenomen. De tool wordt voortdurend verfijnd op basis van de gegevens van de 7 pilotprojecten in de verschillende landen.

Partners

De 14 Cool Town partners waren de gemeente Middelburg (NL, lead partner), gemeente Breda (NL), Provincie Oost-Vlaanderen (BE), Stad Oostende (BE), Southend–on-Sea Borough Council (UK), Universiteit van Greenwich (UK), Kent County Council (UK) Universiteit van Picardie Jules Vernes (FR), Green Blue Urban (UK), AUD Agence voor stedelijke planning en ontwikkeling van Saint Omer en Flandre interieur region (FR), Hogeschool van Amsterdam (NL), Sioen Industries (BE), Ville de Saint Omer  (FR) en Community Agglomeratie Saint Omer (FR).

Budget

  • Totaal projectbudget: € 7.948.971
  • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 4.664.563
  • Budget gemeente Middelburg: € 529.665
  • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 794.497

Looptijd

Het project Cool Towns liep van 1 september 2018 - 1 oktober 2022.