Europees project Cool Neighbourhoods

Logo Interreg Noth-West Europe Cool Neighbourhoods Co-funded by the European Union


Cool Neighbourhoods-project; hittestress verminderen door onder andere vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa.

De stijgende temperatuur in steden als gevolg van de opwarming van de aarde zorgt voor warmere gebieden in steden, wat risico's met zich meebrengt voor de mensen die er wonen. Deze hogere temperaturen hebben een negatieve invloed op de volksgezondheid, de productiviteit, het welzijn, de lucht- en waterkwaliteit en andere stedelijke systemen. Deze effecten noemen we 'hittestress'. Dit project, ondersteund door het Europese Interreg North West Europe-programma, is bedoeld om dringende hitterisico's aan te pakken en de leefbaarheid in risicowijken te verbeteren. En richt zich op het aanpakken van deze hitterisico's op zeer lokaal niveau door nauw samen te werken met gemeenschappen in negen pilotgebieden in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg. Beleidsmakers, gespecialiseerde ontwerpers en een reeks experts van 12 Europese partners werken in dit project samen in een co-creatieproces.

Specifieke doelgroepen

Hoewel de negen proefgebieden voor vergelijkbare uitdagingen staan, hebben ze elk unieke omstandigheden. Het project omvat een reeks interventies gericht op specifieke groepen binnen elke gemeenschap, zoals kwetsbare bevolkingsgroepen, ouderen, jongeren, mkb’s, eigenaren van onroerend goed en bezoekers. Door deze inspanningen te combineren, zal het project de grootst mogelijke impact hebben op het verminderen van hittestress en het verbeteren van het algehele welzijn, de biodiversiteit en de milieukwaliteit in heel Interreg Noordwest-Europa.

Co-creatie

Hoewel er strategieën zijn om stedelijke hitteproblemen aan te pakken, hebben verschillende buurten te maken met verschillende niveaus van hittestress. Alle partners in het project werken samen om trainingsprogramma's en buurtplannen te creëren en uit te voeren om hittestress te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Een leefbaarheidsindex kwantificeert de impact en maakt het mogelijk om buurten te vergelijken voor toekomstige interventies. Het project bouwt ook voort op de kennis en tools die zijn opgedaan in andere Europese projecten, zoals het voormalige Cool Towns-project en het Nature Smart Cities-project voor het verminderen van hittestress. Deze plannen zijn op maat gemaakt voor elke locatie op basis van gedetailleerde kosten-batenanalyses en gegevens die zijn verzameld via burgerwetenschap en betrokkenheid van de gemeenschap. Gezamenlijk ontwerp en uitvoering zullen de steun van belanghebbenden stimuleren, waardoor de veerkracht van de gemeenschap en de toekomstige verantwoordelijkheid worden vergroot.

Soorten buurten

Risico's voor de volksgezondheid worden steeds vaker gezien in dichtbevolkte regio's in Noordwest-Europa, wat leidt tot een groeiende vraag naar manieren om buurten de komende jaren te koelen. Deze gebieden worden geselecteerd op basis van drie typen buurten:

  • binnenstad
  • Green-Hub en
  • achterstandswijk
    in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg, en zal het gaan om vergroening van
    30.000 vierkante meter openbare ruimte.

Het project heeft ook tot doel de algehele kwaliteit van leven in deze buurten te verbeteren, inclusief gezondheid, recreatie en sociale contacten. Maar ook om bewustwording te creëren bij bewoners.

Blauw groene kaart met daarop de tekst: 12 partners form Belgium, France, Luxembourg & the Netherlands operating in 9 selected areas from 2021-2027. The 3 neighbourhood typologies: inner city, green hub, economically disadvantaged

Hoe maken we onze wijken hittebestendig?

Het planten van bomen, het plaatsen van schaduwzeilen en het aanbrengen van waterpartijen zijn allemaal succesvolle strategieën om hittestress te verminderen. Dit houdt niet alleen plaatsen koeler en maakt het ook aantrekkelijker om te wonen. Het kan ook extra voordelen opleveren, meer groen kan de biodiversiteit ondersteunen.

Samen bouwen we aan een koelere en leefbare toekomst voor alle gemeenschappen in heel Noordwest-Europa. Met een focus op het verminderen van hitterisico's en het verbeteren van de leefbaarheid, zal het project een blijvende erfenis achterlaten voor de komende generaties.

Het project Cool Neighbourhoods wordt ondersteund door het Europese Interreg North West Europe programma.

Ga voor meer informatie over Cool Neighbourhoods en de transformerende impact ervan naar: www.coolneighbourhoods.nweurope.eu.

Partners project cool neighbourhoods