Logo Interreg Europe CHERISH European Regional Development Fund + logo European Union

Doel van CHERISH is te onderzoeken of het bestaand subsidie instrument OP Zuid opengesteld moet worden voor de sectoren toerisme en visserij.

CHERISH borduurt als het ware voort op het vorige EU project GIFS. Hieraan heeft Middelburg deelgenomen met als speerpunt de visserijgemeenschap in Arnemuiden. Er werd in dat project gezocht  naar nieuwe economische mogelijkheden voor visserijgemeenschappen. CHERISH doet dat ook, maar probeert een vertaalslag te maken naar bestaande beleidsinstrumenten zoals OP Zuid.