Hier vindt u praktische informatie over energie besparen door bedrijven en over het toepassen van de zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten.

De Wet milieubeheer is in 2019 veranderd, waardoor ondernemers verplicht zijn elke vier jaar per vestiging de genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren. De eerste keer was uiterlijk 1 juli 2019.

Voor welke bedrijven of instellingen geldt de informatieplicht?

Verbruikt uw bedrijf of instelling per vestiging (‘inrichting’ onder de Wet milieubeheer) 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas (equivalent) of meer per jaar? Dan geldt de informatieplicht energiebesparing voor u. Meer hierover en de enkele uitzonderingen vindt u op de website van RVO.

Erkende Maatregelenlijst

Er zijn Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor verschillende bedrijfstakken. Daarin staan de energiebesparende maatregelen die bedrijven moeten nemen. De lijsten zijn ontwikkeld in samenwerking met de branches en ze bevatten realistische maatregelen die zich veelal binnen vijf jaar terugverdienen.

Kostenbesparing en CO2 reductie

We doen dit om minder CO2 uit te stoten en ter besparing van uw energiekosten! Energie besparen is de basis voor minder C02-uitstoot. Daarbij verlaagt het ook uw energiekosten.

Energiebesparingsscans Middelburg

Ondernemers vinden het lastig om de erkende maatregelenlijsten te gebruiken voor hun situatie. De lijsten bevatten vaak een technische beschrijving van te nemen maatregelen met het nodige jargon. Gemeente Middelburg heeft daarom 20 energiebesparingsscans uit laten voeren bij bedrijven in Middelburg. Er zijn energiebesparingsscans uitgevoerd bij 20 diverse bedrijven: restaurant, spuiterij, kantoor, groothandel, supermarkt etc.

Van dit project hebben we geleerd dat ondernemers hulp kunnen gebruiken bij de toepassing van de EML. Hieronder geven we een paar praktische adviezen.

Besteed aandacht aan de installaties in uw bedrijf

Uit de energiebesparingsscans is gebleken dat bedrijven niet alle verplichte maatregelen hadden genomen die betrekking hadden op hun installaties. Besteed dan ook bijzondere aandacht aan:

 • koelsystemen
 • persluchtinstallatie
 • ventilatiesysteem (tijdschakelaar)
 • verwarmingssysteem

Kijk verder dan de EML

Als u daadwerkelijk kosten wilt besparen, is het raadzaam om verder te kijken dan de EML. Bij alle onderzochte bedrijven waren voor de hand liggende besparingsmaatregelen te nemen die niet op de EML staan. Denk daarbij aan:

 • Aanbrengen van lichtstraten of solar tubes voor het benutten van daglicht
 • Toepassen van zonwerend glas of folie om de kosten van koeling te beperken
 • Toepassen van een persgasboiler waarmee de warmte van koelsystemen kan worden benut voor het verwarmen van tapwater

U laat dus geld liggen als u zich beperkt tot de EML. Het inschakelen van een goede adviseur kunt u vaak makkelijk terugverdienen.

Lijsten Erkende Maatregelen

Er zijn 19 verschillende lijsten met Erkende Maatregelen.

 • Metaalelektro en MKB-metaal
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Commerciële datacenters
 • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • Kantoren
 • Onderwijsinstellingen
 • Automotive
 • Horeca
 • Agrarisch
 • Sport en recreatie
 • Voedingsmiddelenindustrie (Groente- en Fruitverwerkende industrie, Frisdranken-, Water- en Sappenproducenten, Bakkerij- en Zoetwarenindustrie)
 • Drukkerijen, papier en karton
 • Bouwmaterialen
 • Verf en drukinkt
 • Tankstations en autowasinrichtingen
 • Meubels en hout
 • Bedrijfshallen
 • Detailhandel

Het blijkt soms lastig om te bepalen welke lijst op uw bedrijf van toepassing is. Neem de tijd om de lijsten te bekijken en bepaal in overleg met de gemeente of de RUD Zeeland welke lijst u gaat gebruiken.

Hulpmiddelen gebruik EML

Diverse branche-organisaties hebben handige hulpmiddelen ontwikkeld voor het gebruik van de EML.

De website WATTjekuntbesparen.nl is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW, in samenwerking met 56 partnerorganisaties om ondernemers te ondersteunen bij de Informatieplicht Energiebesparing.

Bekijk zeker ook de video RES Zeeland - Vliscast #1: Energiebesparende maatregelen voor ondernemers van het Zeeuws Energieakkoord die voor Zeeuwse ondernemers is gemaakt door het Zeeuws Energie Akkoord over energiebesparing door ondernemers.

Mede mogelijk gemaakt door

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en in het kader van de Regio Deal door middel van een bijdrage vanuit de Regio Envelop van het Rijk'

Logo provincie Zeeland
Logo Rijksoverheid