Gemeente Middelburg verwerkt veel persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer. Hebt u een datalek ontdekt? Meld het ons.

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen voor een goede technische beveiliging. We houden rekening met de stand van de techniek en passen onze beveiliging daar steeds op aan. Toch kan het voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Voorwaarden

We spreken van een datalek als persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die de gegevens niet mag hebben. Bijvoorbeeld door het hacken van digitale informatiesystemen van de gemeente waarbij persoonsgegevens worden gestolen. Andere voorbeelden zijn: een verloren of gestolen USB-stick, laptop of smartphone, een verkeerd geadresseerde mail of brief met persoonsgegevens. Maar ook als een klant gegevens van een achtergebleven formulier van een andere klant kan zien is dat een datalek.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of iemand mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde persoon geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link). Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Waar kunt u een datalek melden?

U kunt een datalek melden bij de functionaris gegevensbescherming via fg@middelburg.nl.