TIM is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0118 67 50 00, e-mail: tim@middelburg.nl.

Spoed- of crisissituatie

Voor spoed- of crisissituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is TIM tussen 16.30 en 17.00 uur bereikbaar op 0118 67 50 00.

Spoed tussen 17.00 en 08.30 uur en in het weekend en op feestdagen

Is er een spoed- of crisissituatie met jeugdigen tot en met 17 jaar, wat niet kan wachten tot de volgende werkdag? Neemt u dan contact op met de crisishulp Jeugd, de bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst voor jeugdigen op telefoonnummer 085 48 33 129.

Is er een spoed- of crisissituatie met mensen van 18 jaar of ouder, wat niet kan wachten tot de volgende werkdag? Neemt u dan contact op met de Zeeuwse bereikbaarheidsdienst op telefoonnummer 085 222 00 19.

Over TIM

De huidige toegang tot zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd bij de afdeling Toegang in Middelburg (TIM) van gemeente Middelburg. Samen met de klant, partners en zorgverleners organiseert het team passende ondersteuning voor de inwoners van de gemeente Middelburg als zij niet meer zelfstandig, of met het (sociaal) netwerk en met voorliggende voorzieningen geen oplossing kunnen vinden voor het ervaren probleem.