BuurtWhatsApp groepen zijn burgerinitiatieven die tot doel hebben verdachte situaties te signaleren om zo de veiligheid in de wijk te verbeteren.

Daarnaast heeft het als bijkomend voordeel dat de sociale contacten in de wijk toenemen. Vanwege de preventieve werking van de appgroepen staan gemeente Middelburg en de politie achter deze initiatieven.

Borden

Een aantal initiatiefnemers heeft de gemeente benaderd om attentiebordjes te financieren. Hiervoor is een klein budget beschikbaar gesteld, maar dat inmiddels is vergeven. Informatie over andere mogelijkheden om bordjes te financieren en voor het aanmelden van nieuwe initiatieven kunt u contact opnemen met Wijkgericht Werken via info@middelburg.nl.

Aanmelden nieuw initiatief en meedoen

Algemene informatie over het opzetten van een eigen BuurtWhatsApp groep en de werkwijze is te vinden op de website van WhatsApp Buurtpreventie(externe link). De meeste beheerders van initiatieven in Middelburgse wijken en dorpen hebben hun initiatief op deze landelijke website aangemeld. Hierdoor is het voor bewoners eenvoudig om aan te sluiten als deelnemer. Door op postcode te zoeken kunt u zien welke groepen er actief zijn in uw buurt en kunt u zich op een groep inschrijven.

"Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan." (Bron: BuurtWhatsApp.nl)

Bel bij verdachte situaties altijd 112.