Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zetten zich dagelijks in voor de veiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente.

Boa's werken samen met de politie en met andere partners.

Boa’s controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan. Onze boa's zijn beëdigd en dragen een boa-insigne. Zij hebben opsporingsbevoegdheid, mogen identiteiten controleren, strafbare feiten opsporen en personen aanhouden. De gemeentelijke boa is te herkennen aan het blauwe uniform.

Daarnaast zijn de boa’s aangewezen als toezichthouder voor een aantal wetten en regelgeving. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van speciale bevoegdheden, zoals het zonder toestemming betreden van een terrein of foto’s nemen.

Kerntaken van een boa

Taken en bevoegdheden van boa`s:

 • Toezicht houden op groepen jeugd (jeugdoverlast), vandalisme, drank- en drugsgebruik in de openbare ruimte
 • Controle bij evenementen
 • Controle op fout geparkeerde voertuigen, te lang geparkeerde aanhangwagens of caravans op de openbare weg
 • Controle op alcoholverkoop aan minderjarigen en alcoholbezit en alcoholgebruik door minderjarigen
 • Inbraakpreventie
 • Monitoren van overlast in de leefomgeving: zaken zoals fietsen in een voetgangersgebied of op de stoep, hondenpoep, rondslingerend afval en geluidsoverlast
 • Controle van de Alcoholwet bij horecagelegenheden en tijdens evenementen
 • Handhaven bij het onjuist aanbieden van afval
 • Toezicht op illegale plaatsing objecten in de openbare ruimte en uitstallingen / reclame-uitingen
 • Controleren van woonadressen
 • Toezicht op plakken / bekladden van objecten in de openbare ruimte
 • Toezicht op overige APV- feiten en lokale verordeningen
 • Toezicht op de omgevingswet

De boa`s zijn zichtbaar in alle wijken. Zo zijn er wijkboa's die zorgen voor de contacten met de veiligheidspartners in de wijk. Zij hebben contact met bewoners en ondernemers en zorgen ervoor dat (langdurige) zaken die spelen in een wijk worden opgepakt.

Wat is het verschil tussen boa’s en de politie?

De taakvelden van politieagenten en boa’s zijn soms moeilijk te onderscheiden. De politie is verantwoordelijk voor handhaving van alle wettelijke voorschriften. Maar richt zich in hoofdzaak op criminaliteit, verkeer en handhaving van de openbare orde.

Boa’s hebben een toezichthoudende taak in de openbare ruimte, verkeer en milieu en andere disciplines waarvoor het college van B en W bevoegd gezag is.

Boa's zijn verplicht om samen te werken met de politie en andersom.

Contact en meldingen

De boa's proberen veel contact te hebben met inwoners en ondernemers. Zo weten ze wat er speelt in de wijken waardoor ze snel en effectief kunnen reageren.

Geef tips en opmerkingen dus vooral door aan de boa's: