Bij een bodemsanering wordt in de meeste gevallen een bodemverontreiniging zover opgeruimd dat de bodem weer geschikt is voor het huidige of het toekomstige gebruik. Wanneer het gaat om een nieuwe bodemverontreiniging (globaal vanaf 1987) dan dient de gehele verontreiniging te worden verwijderd.

De bodemverontreiniging kan betrekking hebben op de grond, het grondwater of beide.

Hoe gaat bodemsanering in zijn werk?

Er zijn veel verschillende manieren om een bodem te saneren. Welke manier gekozen wordt hangt af van de verontreiniging, de oorzaak, de risico’s en de functie die het terrein krijgt. Een sanering kan kort duren maar er zijn ook saneringen die een aantal jaren in beslag nemen.

Soms zijn er bodemverontreinigingen die geen enkel risico met zich meebrengen en niet actief hoeven te worden gesaneerd. In zo’n geval is het voldoende om de verontreiniging vast te leggen bij het kadaster zodat iedereen kan weten dat de verontreiniging er zit. Vaak wordt zo’n verontreiniging wel in de gaten gehouden om te zien of hij verandert of zich verplaatst.

Als u gaat saneren dan moet u dit vooraf melden bij de RUD Zeeland. Over de wijze van melden en afstemmen kunt u eveneens terecht bij de RUD Zeeland.

Bodemsanering-wat moet ik doen?

Bodemverontreinigingen zijn er in twee maten: ernstige en niet-ernstige bodemverontreinigingen.

Niet-ernstige bodemverontreinigingen

De verontreiniging in de grond is dan kleiner dan 25 m3 en/of in het grondwater kleiner dan 100 m3. Als u zo’n bodemverontreiniging wilt opruimen dan levert u een ‘plan van aanpak’ in bij de gemeente Middelburg, afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De gemeente beoordeelt dit plan en als het goed is, stemt zij daarmee in. Daarna kunt u het plan uitvoeren. Na afloop van de sanering levert u een evaluatieverslag van de sanering in bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente. Als de sanering goed is uitgevoerd, stemt zij daarmee in en daarmee is de sanering afgerond.

Ernstige bodemverontreinigingen

De verontreiniging in de grond is groter dan 25 m3 en/of in het grondwater groter dan 100m3.

De sanering van een ernstige bodemverontreiniging kan worden gemeld bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland ingeval het een historische verontreiniging die is ontstaan voor 1987.Bij nieuwe gevallen na 1987 dient een melding bij de gemeente te worden ingediend.