Inwoners van Walcheren met een laag inkomen kunnen in sommige gevallen via Orionis Walcheren geld krijgen om bijzondere kosten te betalen.

Direct naar Orionis Walcheren

Bijvoorbeeld als de wasmachine stuk gaat of als iemand extra kosten maakt vanwege een ziekte of handicap. Dit heet bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een financiële bijdrage voor alle mensen die een laag inkomen hebben. Dat kan ook inkomen uit werk zijn en weinig of geen eigen vermogen hebben. Van jongeren tot 21 jaar met een laag inkomen wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders. Als dat niet kan, kunnen zij ook bijzondere bijstand aanvragen.

Eigen verantwoordelijkheid en maatwerk

In onze samenleving neemt iedereen verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Waar we kunnen, ondersteunen we elkaar. Binnen een gezin, familie, vriendenkring of buurt. Vizita en Orionis Walcheren kunnen u helpen door te praten over wat nodig is. En over wat een mogelijke oplossing kan zijn. Als u geen beroep kunt doen op de mensen om u heen, en er is geen andere voorziening die u aan kunt vragen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Aan de hand van uw situatie wordt bepaald of u bijzondere bijstand krijgt. Dat is dus maatwerk, dat per persoon of gezin kan verschillen.

Aanvraag bijzondere bijstand

Een aanvraag indienen kan via de website van Orionis Walcheren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bijzondere bijstand? Ga dan naar de website van Orionis Walcheren.

De hoogte van uw uitkering kunt u berekenen op Bereken uw recht.