Bewijs van Nederlanderschap

Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U vraag het bewijs aan bij de gemeente.

Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

U kunt het bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Kosten bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap kost in 2024 € 10,50.

Aanvraag bewijs van Nederlanderschap

Om een bewijs van Nederlanderschap te krijgen, moet u in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

U kunt een bewijs van Nederlanderschap online aanvragen, of:

Aan de balie

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Neem hiervoor telefonisch contact op via tel. 0118 67 50 00.

U neemt mee:

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Schriftelijk

U stuurt een brief naar de gemeente met:

  • de reden van uw aanvraag;
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
  • uw ondertekening.