De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland heft en int alle belastingen en privaatrechtelijke en publiekrechtelijke facturen.

Direct naar Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland

De afdeling Belastingen is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Ze stelt dus de WOZ-waarde vast van alle onroerende zaken in Middelburg, Vlissingen, Schouwen-Duiveland en Veere. Burgers en bedrijven van de vier gemeenten hebben door deze samenwerking maar met één instantie te maken voor alle lokale belastingen.

Voor elke belastingsoort is een aparte verordening vastgesteld. Deze kunt u vinden op de specifieke belastingpagina's.