Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend.

Voorwaarden bedrijf aan huis

U mag alleen een bedrijf aan huis starten als voor uw bedrijf maar een klein deel van de woning nodig is. Wonen moet de hoofdbestemming zijn. Het hangt van het bestemmingsplan af of er een ontheffing nodig is. Ook wordt er gekeken naar het soort beroep dat u gaat uitoefenen. Welke bestemming er op uw huis rust kunt u navragen bij de gemeente.

Ontheffing bestemmingsplan

De gemeente bekijkt aan de hand van het bestemmingsplan van uw buurt of uw woning ook als bedrijfspand mag worden gebruikt. Als dat niet zo is, kan de gemeente u een ontheffing geven, nadat u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Dan mag u in uw woning de gevraagde activiteiten uitvoeren.

Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Te denken valt aan benodigde parkeerplekken, ruimtelijke uitstraling en dergelijke Deze voorwaarden kunt u vinden in het bestemmingsplan.

Onderscheid in beroepen

Als u uw bedrijfsactiviteiten worden beoordeeld, wordt er gekeken naar het soort beroep dat u uitoefent. Het maakt verschil of u arts bent of advocaat, of u een meer bedrijfsmatige functie vervult.

Omgevingsvergunning bedrijf aan huis

Als u een bedrijf aan huis wilt beginnen en u vermoedt dat het voorgenomen gebruik niet past binnen het bestemmingsplan, controleer dan eerst via het Omgevingsloket(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via ditzelfde Omgevingsloket. U identificeert zich met eHerkenning(externe link).

Let op: in plaats van de vergunningcheck via de website van het ministerie kunt u ook contact opnemen met de balie van Vergunningverlening en Handhaving.

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt uw aanvraag automatisch gekoppeld aan een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan.

Contact afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Voor alle informatie over het hebben van een bedrijf aan huis kunt u ook contact opnemen met de gemeentelijke afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. 0118 67 50 00.