Ballonnen oplaten is feestelijk. Helaas zitten er vervelende gevolgen aan. Het oplaten van ballonnen is daarom in strijd met de afvalstoffenverordening van de gemeente Middelburg.

Een ballon die wordt opgelaten valt ook weer een keer neer. Volgens artikel 25 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Middelburg is het verboden om afvalstoffen op of in de bodem te brengen. Een ballon valt hier ook onder.

Gevolgen milieu en omgeving

Zwerfafval heeft meerdere negatieve effecten. Zo zorgt het voor milieuverontreiniging en verloedering van de leefomgeving.

Een probleem in de leefomgeving

Mensen ergeren zich aan zwerfafval. Het draagt bij aan de verloedering van steden en vergroot daarmee het gevoel van onveiligheid bij burgers. Voor toeristische centra is een schone omgeving van groot belang. Daarnaast kan zwerfafval langs de weg gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. Uit het onderzoek 'Inzamel- en beloningsystemen ter vermindering van zwerfafval' blijkt dat Nederlanders zich meer ergeren aan de vervuiling en verloedering van hun directe leefomgeving dan aan files of sigarettenrook.

Zwerfafval heeft ook gevolgen voor dieren

Resten van ballonnen in de natuur zijn gevaarlijk, omdat dieren verstrikt kunnen raken in de sierlinten en afsluiters en daardoor geen voedsel meer kunnen zoeken. Dieren kunnen ballonresten ook voor voedsel aanzien en deze opeten, waardoor de maag en darm verstoppen en ze sterven van de honger.

Ballonnen reizen ver en het opruimen van zwerfafval is lastig en kost veel

Op alle stranden ter wereld tref je aangespoeld plastic aan. Zelfs op de meest afgelegen plaatsen kom je plastic tegen, ook in gebieden die tot voor kort nog als onaangetast golden.
Plastic op zee valt niet op een efficiënte manier op te ruimen. Het plastic drijft, zweeft in het water, zinkt naar de bodem of spoelt aan op kusten. Plastic vergaat niet. Het valt op den duur wel uiteen in steeds kleinere stukjes. Hoe kleiner de stukjes plastic des te moeilijker het is om ze op te ruimen.

Afbreekbare ballonnen zijn geen oplossing

Dieren kunnen ballonresten voor voedsel aanzien en het opeten waardoor de maag en darm verstoppen en ze sterven van de honger. Latex rubber, ook al is dat van natuurlijke oorsprong, breekt niet snel genoeg af om mogelijke schade in het maag- en darmsysteem van dieren te voorkomen.

Zwerfafval kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de mens

Plastic deeltjes in zee trekken als een spons gifstoffen aan. Onduidelijk is in hoeverre deze gifstoffen in organen en weefsel van dieren worden opgenomen en hoe schadelijk dat is. Gevreesd wordt dat gifstoffen in de voedselketen terecht komen.

Feestelijke alternatieven

De kortdurende aanblik van een massa feestballonnen die in de lucht verdwijnt kun je vaak vervangen. Ballonnen zijn ook gezellig om op te hangen, er het hele feest lang van te genieten en na afloop weer op te ruimen.

Meer informatie: www.dieballongaatnietop.nl.