Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid zwak alcoholhoudende drank schenken? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken aanvragen

Meestal mogen alleen horecazaken met een alcoholwetvergunning alcohol schenken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder vergunning, maar met ontheffing, zwak alcoholhoudende drank te verstrekken.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om een ontheffing te krijgen:

 • Er moet sprake zijn van een tijdelijk en bijzonder evenement. De ontheffing kunt u aanvragen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.
 • De ontheffing geldt voor zwak alcoholhoudende drank. Dit is drank met daarin 15% of minder alcohol. Het schenken van sterkere drank of mixdrankjes mag alleen met een alcoholwetvergunning.
 • De verantwoordelijke moet minstens 21 jaar zijn.
 • De verantwoordelijke moet persoonlijk op genoemde locatie aanwezig zijn.
 • De verantwoordelijke mag niet onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet.
 • De drank moet ter plaatse worden genuttigd.
 • Bij de plaats waar de drank wordt verstrekt, moet op duidelijk leesbare en zichtbare wijze worden weergegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.
 • Barmedewerkers zijn verplicht aan de hand van een leeftijdsdocument vast te stellen of de koper van alcoholhoudende drank de vereiste leeftijd heeft als deze daaraan niet onmiskenbaar voldoet.
 • Personen jonger dan 18 jaar mogen tijdens het verstrekken van zwak alcoholische drank geen dienst doen gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt.
 • Dronken personen of personen die door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd.
 • Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, moeten voor het publiek steeds alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn.
 • Zwak alcoholische dranken mag uitsluitend worden getapt in plastic bekers en er moeten voldoende afvalbakken aanwezig zijn.

Ontheffing en kopie dient ter plaatse aanwezig te zijn.